การคุ้มครองลิขสิทธิ์ click789.com

ทรัพย์สินลิขสิทธิ์ที่ได้รับจาก click789 เป็นเจ้าของตามกฎหมายของทรัพย์สินทางปัญญา (สงวนลิขสิทธิ์) บริษัทได้อนุญาตคุ้มครองลิขสิทธิ์ ป้องกันการละเมิดจากผู้ใช้บริการ

คำชี้แจงการคุ้มครองลิขสิทธิ์

“ลิขสิทธิ์” คือสิทธิ์ต่างๆ ที่เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น รูปภาพ ข้อความ รวมถึงเพลงประกอบเกม ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในเรื่องนี้ ต้องยอมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย (กฎหมายลิขสิทธิ์, กฎหมายลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์, กฎหมายคุ้มครองเทคโนโลยีสารสนเทศ)

การละเมิดลิขสิทธิ์ไซต์

  1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลูกค้าส่งซ้ำ หรือใช้วิดีโอสาธิตที่ไม่ได้รับอนุญาต
  2. ห้ามคัดลอกเนื้อหาของเว็บไซต์ www.click789.com นี่เป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
  3. การใช้ภาพหรือการแก้ไขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อการแอบอ้างบุคคลอื่น รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นด้วย
  4. ควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้วางเดิมพันที่ผิดปกติหรือฉ้อโกงบนเว็บไซต์เมื่อพวกเขาฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทจะปิดบัญชีของคุณทันที

ประโยชน์ของการคุ้มครองลิขสิทธิ์

ผู้ให้บริการ (click789): ความสามารถในการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงการป้องกันชื่อเสียงที่ไม่ดีจากการแอบอ้างบุคคลอื่น รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์

ผู้ใช้: อิสรภาพจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทำให้เรามั่นใจว่ามีการใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง และยุติธรรม