Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บัญชีและการเป็นสมาชิก
ทาง click789 กำหนดให้ผู้ใช้ทุกคนที่เข้ารวมเว็บไซต์จะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป ถึงจะได้รับอนุญาตให้สมัครสมาชิก กับทาง คลิก789 ในกระบวนการยอมรับข้อตกลง ผู้ใช้ต้องยอมรับว่ามีอายุอย่างน้อย 18 ปี ผู้ใช้ควรคำนึงถึงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชี นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีในกรณีที่พบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดนี้

เนื้อหาของผู้ใช้
ทาง click789 ระบุว่าไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลใด ๆ ที่คุณเปิดเผยในกระบวนการใช้แพลตฟอร์ม สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือการให้ข้อมูลที่สมาชิกทุกท่านให้สิทธิ์แก่ คลิก789 ในการเข้าถึง แจกจ่าย จัดเก็บ จัดรูปแบบ และแสดงเนื้อหาที่ค่อนข้างสำคัญต่อการใช้บริการของบริษัท

การสำรองข้อมูล
ทาง click789 กำหนดให้สมาชิกทุกท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรองข้อมูลเนื้อหาของสมาชิกทุกท่านบนเว็บไซต์

ลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูลอื่น
แม้ว่าทาง click789 จะยอมรับว่าจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น แต่ก็เลือกที่จะไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมของสมาชิกทุกท่านบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังนั้น การทำธุรกรรมทางธุรกิจบนเว็บไซต์เหล่านั้นถือเป็นความเสี่ยงของสมาชิกทุกท่านเอง

การใช้งานที่ต้องห้าม
นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการที่กล่าวไว้ข้างต้น ทาง click789 ห้ามไม่ให้สมาชิกทุกท่านใช้เว็บไซต์และบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

  1. การละเมิดกฎหมาย
  2. ชักจูงให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย
  3. ละเมิดข้อบังคับและกฎหมายที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลางหรือจังหวัด
  4. ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  5. ล่วงละเมิดหรือเหยียดหยามผู้ใช้รายอื่นตามการจัดประเภท เช่น เพศ เชื้อชาติ ฯลฯ
  6. การส่งข้อมูลที่เป็นเท็จ
  7. การติดตั้งจุดบกพร่องและรหัสที่จะทำลายเว็บไซต์และบริการที่มีให้สแปม
  8. หลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยที่ ทาง click789 จัดตั้งไว้

 
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ทาง click789 ระบุข้อกำหนดที่ชี้นำทรัพย์สินทางปัญญาของแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทาง คลิก789 สังเกตว่าการใช้บริการนี้ทำให้สมาชิกท่านใดไม่มีสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ของ คลิก789

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน
ทาง click789 กำหนดในขอบเขตที่รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจออนไลน์บนเว็บไซต์

การชดใช้ค่าเสียหาย
ทาง click789 ระบุว่าในฐานะผู้ใช้ สมาชิกทุกท่านยอมรับว่า click789 จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและความเสียหายที่สมาชิกทุกท่านอาจเผชิญในกิจกรรมของคุณกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม

การแยกออกจากภาระผูกมัด (ทางกฎหมาย)
ทาง click789 ระบุว่าข้อจำกัดทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขมีผลผูกพันตราบเท่าที่ไม่ละเมิดกฎหมายในทางใดทางหนึ่ง

การระงับข้อพิพาท
ทาง click789 ระบุว่าข้อพิพาททั้งหมดที่จะส่งผลให้เกิดกระบวนการใช้เว็บไซต์และไม่ใช่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ จะต้องได้รับการแก้ไขภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข
ทาง click789 ยอมรับว่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และบริการของ คลิก789 ตามที่ต้องการ

การติดต่อแพลตฟอร์ม
ในกรณีที่สมาชิกท่านใดต้องการคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อตกลงของแพลตฟอร์ม สามารถติดต่อเว็บไซต์ได้ทาง Add Line : @click789.com